ບົດຄວາມທັມມະ » ຄົນ 3 ປະເພດ ທີ່ຈະເຮັດງານສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ສຳເລັດ

ຄົນ 3 ປະເພດ ທີ່ຈະເຮັດງານສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ສຳເລັດ

27 ເດືອນກຸມພາ 2018
292   0

ທັມມະທັມໂມ Dhammadhammo

          ຄົນເຮົານັ້ນ, ສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າໃຜຊິປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຫລືບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນນັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື :

  1. ຄົນເສກສຸກ : ຄືຄົນທີ່ຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໄປກັບຄວາມຄິດເຖິງຄວາມເຈັບປວດ

ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຫົວໃຈໃນອະດີດ, ບາງເທື່ອ ເຂົາກໍຍຶດຕິດກັບຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໃນອະດີດຂອງຕົນເອງທີ່ຈົບໄປແລ້ວ. ເຫດ ການເຫລົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລັງກຽດ, ຄຽດແຄ້ນ, ເສົ້າໂສກ, ໝົ່ນໝອງ ຈົນບໍ່ເປັນອັນກິນອັນນອນ ຄົນພວກນີ້ມັກມີຄຳເວົ້າທີ່ຕິດປາກວ່າ “ແຕ່ກ່ອນຫັ້ນ ຂ້ອຍເປັນແບບນັ້ນ” “ແຕ່ກ່ອນຫັ້ນ ຄົນນັ້ນເຮັດກັບແບບນີ້” ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນພວກນີ້ຝັງໃຈກັບຄຳວ່າ “ແຕ່ກ່ອນ”.

ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ.

  1. ຄົນເສກຝັນ : ຄືຄົນທີ່ເພີ້ຝັນຢູ່ກັບພາບແຫ່ງ ອະນາຄົດ

ຝັນວ່າຂ້ອຍຈະມີຊີວິດແບບນີ້, ໄດ້ດິບໄດ້ດີແບບນັ້ນ ແຕ່ລືມຂັ້ນຕອນທີ່ຈະພາຕົນເອງໄປສູ່ຈຸດໝາຍນັ້ນ

ພວກເຂົາບໍ່ມີແຜນການ, ປາສະຈາກກົນລະຍຸດ ພວກເຂົາເຫັນແຕ່ພາບຊື່ໆ ພວກນີ້ມັກເວົ້າຕິດສົບຕິດປາກວ່າ “ຂ້ອຍຈະເຮັດແບບນັ້ນ” “ຂ້ອຍຈະທຳແບບນີ້” ມີແຕ່ຄວາມເພີ້ຝັນ, ຄິດໄປເອງ, ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືເຮັດ.

ບາງຄົນນັ້ນ, ຄິດເຖິງແຕ່ຜົນຮ້າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ພວກນີ້ ຄິດເຖິງແຕ່ການເລີກລາ, ຈາກລາ, ການສູນເສຍ ແລະຄວາມຫລົ້ມແຫລວ ມັກຄິດຫລາຍ, ຄິດແນວໄຮ້ສາລະ ແລະຄິດທຳລາຍອະນາຄົດຕົນເອງສະເໝີ. ບາງເທື່ອພວກເຂົາກໍມັກຈະບອກກັບຄົນອື່ນວ່າ “ຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ດອກ!” ຫລືວ່າ “ດຽວຄົນອື່ນກະມາທຳລາຍຂ້ອຍອີກ!” ຫລືວ່າ “ຂ້ອຍເອງບໍ່ເຫັນຫົນທາງ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງນີ້ໄດ້ເລີຍ”.

ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ.

  1. ຄົນເສກສຸກ : ຄືຄົນທີ່ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ຢູ່ກັບ ຕອນນີ້ ວັນນີ້ ນາທີນີ້, ຢູ່ກັບຄຳວ່າ NOW ເຊິ່ງແປວ່າ “ດຽວນີ້”.

ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ຜ່ານມາຈະເປັນແບບໃດ? ອະດີດຄືອະດີດ ມັນຈົບໄປແລ້ວ ຈະເປັນໜຶ່ງວິນາທີຜ່ານມາ ມັນກໍຈົບໄປແລ້ວ ພວກເຂົາເຫັນ “ຄວາມຫລົ້ມແຫລວ” ແລະ “ຄວາມຜິດພາດ” ເປັນກຳໄລຊີວິດ ທີ່ຍູ້ດັນໃຫ້ເຂົາເກັ່ງຂຶ້ນ, ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈໄຍດີກັບການເພີ້ຝັນ ເຖິງອະນາຄົດຢ່າງບໍ່ມີສາລະ. ອະນາຄົດ ຄືອະນາຄົດ ມັນຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອະນາຄົດເກີດຂຶ້ນ ຄືປັດຈຸບັນ.

ພວກເຂົາມີພາບໃນໃຈວ່າ ຈະເຮັດຫຍັງ? ແລ້ວພວກເຂົາກໍເລີ່ມເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ “ຕອນນີ້” ເພື່ອສ້າງຫົນທາງທີ່ສອດຄ່ອງກັບການໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຕ້ອງການ ພວກເຂົາວາງແຜນເທື່ອລະກ້າວ, ເລີ່ມຕໍ່ຈິກຊໍຂອງຊີວິດຈາກປັດຈຸບັນເທື່ອລະຂັ້ນ. ເພາະວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ວ່າທຸກແຜ່ນຈະນຳໄປສູ່ພາບຈິກຊໍທີ່ສົມບູນແບບ ມີພະລັງໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ກ້າຫານ, ຢາກເຮັດຫຍັງ?, ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ ວິກິດການ ຄືເກມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນສຳລັບພວກເຂົາ, ບັນຫາຄືອາຫານຈານໂປດຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມຜິດພາດຄືຢາບຳລຸງສະໝອງຂອງພວກເຂົາ ແລະຄວາມທ້າທາຍຄື ງານອະດິເລກຂອງພວກເຂົາ.

ອະດີດຕະການຢຸດຢັ້ງ ແລະອະນາຄົດກໍຂວາງທາງຄົນພວກນີ້ບໍ່ໄດ້.

ທຸກຢ່າງເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ “ຕອນນີ້” ເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອເຈົ້າເຮັດ “ປັດຈຸບັນ” ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເຈົາຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຮຽບຮຽງສ. ແກ້ວບົວສາຍ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: