ພຣະໄຕຣປີດົກສຶກສາ » ພຣະອານົນເຖຣະ ຜູ້ອຸປະຖາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ພຣະອານົນເຖຣະ ຜູ້ອຸປະຖາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ

27 ເດືອນກຸມພາ 2018
503   0

ພຣະອານົນເຖຣະ ຜູ້ອຸປະຖາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ເຫດທີ່ພຣະອານົນ ໄດ້ເປັນພຣະອຸປະຖາກພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານັ້ນ ມີຢູ່ວ່າ :

ສະໄໝໜຶ່ງ ພຣະພຸດທະເຈົ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມປະສົງ ຢາກໄດ້ຜູ້ປະຕິບັດພຣະອົງເປັນປະຈຳ ເພາະວ່າແຕ່ກ່ອນນັ້ນ, ການປະຕິບັດພຣະອົງ ແມ່ນໃຊ້ວິທີຜັດປ່ຽນກັນ, ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະບໍ່ຄ່ອຍຈະຮຽບຮ້ອຍພໍເທົ່າໃດ? ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະສົງທັງຫລາຍຈຶ່ງຕົກລົງກັນເລືອກພຣະອານົນ ເຊິ່ງກໍເປັນພຣະອະນຸຊາຢູ່ແລ້ວ ເປັນຜູ້ຢູ່ປະຈໍາ ປະຕິບັດພຣະອົງ, ໃນນັ້ນພຣະອານົນມີຄວາມຍິນດີ ແຕ່ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂ 8 ຂໍ້ ຈາກພຣະພຸດທະອົງຄື :

  1. ຂໍຢ່າໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ປະທານຈີວອນອັນປານີດແກ່ພຣະອານົນ.
  2. ຂໍຢ່າໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ປະທານອາຫານບິນທະບາດອັນປານີດແກ່ພຣະອານົນ.
  3. ຂໍຢ່າໃຫ້ພຣະອານົນຫລັບນອນໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.
  4. ຖ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບບິນທະບາດຂອງໃຜ ເປັນການສ່ວນຕົວຂອງພຣະອົງເອງ ບໍ່ຂໍໃຫ້ພະອານົນຕິດຕາມສະເດັດໄປນຳ.
  5. ຖ້າພຣະອານົນໄດ້ຮັບນິມົນຂອງໃຜກໍຕາມທີ່ວ່າ ຂໍໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າສະເດັດໄປ ກໍຂໍໃຫ້ພະອົງໄປ.
  6. ຂໍໃຫ້ພຣະອານົນ ມີສິດພາຄົນເຂົ້າເຝົ້າໃນໂອກາດທີ່ເຫັນສົມຄວນ.
  7. ຖ້າມີຄວາມສົງໄສໃນຂໍ້ທັມ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຂໍໃຫ້ກາບທູນຖາມໄດ້ທຸກເມື່ອ.
  8. ຖ້າໄດ້ຊົງສະແດງທັມແກ່ຜູ້ໃດ ໂດຍທີ່ພຣະອານົນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຟັງດ້ວຍ ກໍ່ຂໍໃຫ້ພຣະອົງສະແດງທັມນັ້ນໃຫ້ພຣະອານົນຮັບຮູ້ນຳດ້ວຍ ໃນເມື່ອພຣະອານົນກັບມາ.

ພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ປະທານເງື່ອນໄຂທັງ 8 ຂໍ້ນີ້ໃຫ້ແກ່ພຣະອານົນ ແລະດ້ວຍເງື່ອນໄຂທັງ 8 ຂໍ້ນີ້ເອງ ພະອານົນຈຶ່ງເປັນພະຫຸສູດ ເພາະວ່າໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ແລະຮູ້ທັມຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າຫລາຍກວ່າບັນດາພຣະສາວົກອົງໃດໆ ແລະໃນຕອນທີ່ມີການສັງຄາຍະນາສາສະໜາຄັ້ງທຳອິດນັ້ນ ພຣະອານົນກໍ່ເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນເລື່ອງພະຫຸສູດ.

ຮຽບຮຽງ : ສ. ແກ້ວບົວສາຍ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: