ບົດຄວາມທັມມະ » ມິດສະຫາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ

ມິດສະຫາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ

27 ເດືອນກຸມພາ 2018
305   0

ມິດສະຫາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ

          ມິດສະຫາຍທີ່ເວົ້າເຖິງນີ້ ກໍຄື “ສະຕິ” ນັ້ນເອງ.

          ມິດສະຫາຍ “ສະຕິ” ຄົນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້, ຕື່ນ ແລະເບີກບານກັບປັດຈຸບັນສະເໝີ.

ຖາມວ່າ? ເປັນຫຍັງການມີຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ເຖິງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍເພາະວ່າ ມະນຸດຫວັ່ນໄຫວໄດ້ງ່າຍ ຈາກຄື່ນລົບກວນທາງຄວາມຄິດ.

ບາງຄົນເຮັດວຽກງານຢູ່ໃນເດືອນນີ້ ຊ້ຳພັດໄປຄິດເຖິງເງິນເດືອນຂອງເດືອນໜ້າ. ເມື່ອຄວາມຄິດເກີດຂຶ້ນ ອາລົມຈຶ່ງຕິດຕາມມາ ແລະເມື່ອຄົນເຮົາມີຄວາມຄິດເປັນໝື່ນໆໃນໜຶ່ງມື້ໜຶ່ງວັນ ອາລົມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຄິດ ກໍມີເປັນໝື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ ຄວາມຄິດຄືສັດຕູໂຕຮ້າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າຜິດພາດ. ມັນສ້າງເຫດຜົນ, ຜະລິດຂໍ້ອ້າງ ແລະມັນກໍພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງ ທີ່ຈະດຶງເຈົ້າອອກມາຈາກປັດຈຸບັນສະເໝີ ເພາະວ່າສິ່ງດຽວທີ່ຈະທຳລາຍຄວາມຄິດໄດ້ ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດກໍຄື “ການມີສະຕິຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ”.

ຖ້າວ່າເຈົ້ົາມີສະຕິວ່າ ຕອນນີ້ ກຳລັງອ່ານໜັງສືພິມຢູ່ ຄວາມຄິດອື່ນມັນກໍຈະບໍ່ເກີດ.

ຖ້າວ່າເຈົ້າມີສະຕິວ່າ ຕອນນີ້ ກຳລັງຫາຍໃຈຢູ່ ຄວາມຄິດອື່ນກໍຈະບໍ່ເກີດ.

ຖ້າວ່າເຈົ້າມີສະຕິວ່າ ຕອນນີ້ ກຳລັງເວົ້າລົມຢູ່ກັບໃຜ? ຄວາມຄິດອື່ນກໍຈະບໍ່ເກີດ.

ຍົກຕົວຢ່າງງ່າຍໆ ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳລັງເຈລະຈາທຸລະກິດຢູ່ກັບໃຜຄົນໜຶ່ງ, ແຕ່ເຈົ້າຄິດເຖິງອະດີດຂອງເຂົາ ເປັນຕົ້ນວ່າ ຂ່າວໃນທາງລົບ ຫລືໃນທາງຮ້າຍ ມັນກໍຈະກາຍເປັນມົນລະພິດອະຄະຕິບົດບັງຕາເຈົ້າ ເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ໄດ້ເຖິງຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາຄົນນັ້ນເລີຍ! ແລະຖ້າເຈົ້າຄິດເຖິງແຕ່ຈະກອບໂກຍ ແຕ່ຜົນກຳໄລຈາກເຂົາ ເຈົ້າກໍຈະສູນເສຍການຜູກມິດສຳພັນ ເປັນໝູ່, ສ່ຽວ ໄປໂດຍປະລິຍາຍ.

ເຄັດບໍ່ລັບ ໃນການຜູກມິດສຳພັນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ການມີສະຕິຮູ້ວ່າ “ຕອນນີ້ເຮົາກຳລັງເວົ້າກັບໃຜ?

ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ເຂົາສົນໃຈເຮົໃນຕອນນີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງສົນໃຈໃນຄຳເວົ້າຂອງເຂົາໃນຕອນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສົນອົກສົນໃຈໃນການສະແດງອອກຂອງເຂົາທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້, ຈະເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກເຂົາຫລາຍຂຶ້ນ ເຈົ້າຈະຜູກມິດສາຍສຳພັນກັບກັບຄົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ພຽງແຕ່ຢູ່ກັບ “ມີສະຕິຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ” ເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ນັ້ນຄືເຈົ້າຢູ່ເໜືອອະດີດ ແລະອະນາຄົດ”

“ເມື່ອເຈົ້າຢູ່ເໜືອອະດີດ ແລະອະນາຄົດ ນັ້ນຄື ເຈົ້າຢູ່ເໜືອການເວລາ”

ຮຽບຮຽງ: ສ. ແກ້ວບົວສາຍ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ:

Page : ທັມມະທັມໂມ Dhammadhammo

 Youtube : Dhammadhammo ທັມມະທັມໂມ

 www.Dhammadhammo.com