ຂ່າວ » ຂຸດຂຸມເຮັດຕ້າຍວັດປ່າພົບວັດຖຸບູຮານເກົ່າແກ່ ເປັນໃບເສມາ..!!!

ຂຸດຂຸມເຮັດຕ້າຍວັດປ່າພົບວັດຖຸບູຮານເກົ່າແກ່ ເປັນໃບເສມາ..!!!

28 ເດືອນກຸມພາ 2018
1245   0

ຊາວບ້ານຕາກແດດ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານສຳຄັນອັນເກົ່າແກ່

ຕາມປະຫວັດເກົ່າ : ຂອມຮຸ່ງເຮືອງເລືອງອຳນາດ ເມືອງນີ້ຊື່ວ່າສຸວັນນະພູມປະເທດ ເປັນເມືອງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ທ້າວຫຼວງ ນາງສິມ ໄດ້ອົພຍົພຜູ້ຄົນມາຈາກທາງພາກເໜືອ ມາສ້າງຕັ້ງໝູ່ບ້ານຊື່ ຫວງໂພນເມືອງສິມ ເມື່ອປີ 2185 ທ້າວສິມພະລີບຸດລູກຊາຍ ໄດ້ພາຊາວບ້ານຫຼາຍສິບຄົວເຮືອນ ແຍກໄປສ້າງຕັ້ງເມືອງໃຫນ່ ເອິ້ນກັນວ່າບ້ານທ່າແຮ່ ຍ້ອນແຮ່ແລະຄຳຢູ່ຫຼາຍ ຈົນມາຮອດປີ 2462 ຝະລັ່ງເສດປົກຄອງລາວ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນເປັນຊື່ ສະຫວັນນະເຂດແຕ່ນັນມາ!!

ຂໍ້ມູລແລະພາບຂ່າວ: ເວົ້າຈາພາສາຂ່າວ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: