ບົດຄວາມທັມມະ » ຄຳວ່າ ” ແມ່ “

ຄຳວ່າ ” ແມ່ “

2 ເດືອນມີນາ 2018
318   0

ທັມມະທັມໂມ Dhammadhammo

ຄຳວ່າ “ ແມ່ “ ມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່    ລູກໆທຸກຄົນບໍ່ມີມື້ທີ່ຈະລືມຄໍາໆນີ້ໄດ້  ນອກຈາກລູກທີ່ໃຈບອດອະກະຕັນຍູບໍ່ຮູ້ຄຸນເທົ່ານັ້ນ   ມັກຈະລືມບຸນຄຸນຂອງທ່ານ

ແມ່ຄືຄູ         ຜູ້ສອນ       ແຕ່ຕອນຕົ້ນ

ແມ່ທຸກຄົນ      ອຸດົມ        ພົມວິຫານ

ແມ່ມີເມຕຕາ   ກະລຸນາ     ມຸທິຕາການ

ແມ່ມີຍານ      ຄືອຸເບກຂາ  ເປັນອາລົມ

ໜ້າທີ່ຂອງແມ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກ  ມີ 5 ປະການ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລູກປະພຶດຄວາມຊົ່ວ

ໃຫ້ລູກປະພຶດແຕ່ຄວາມດີ

ໃຫ້ລູກໄດ້ສຶກສາສິລປະ

ໃຫ້ລູກມີວິທີຫາຄູຄອງ

ໃຫ້ລູກຄອບຄອງສັບມໍ່ລະດົກເມື່ອຮອດເວລາອັນສົມຄວນ

ການໄດ້ລຽ້ງດູເບີ່ງແຍງພຣະຄຸນແມ່  ຖືເປັນບຸນອັນສູງສຸດສໍາລັບບຸດທິດາ   ຄືດັ່ງທີ່ພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າຕັດວ່າ :

       ໂຍ  ມາຕະຣັງ  ປິຕະຣັງ ວາ      ມັດໂຈ   ທຳເມນະ  ໂປສະຕິ

      ອິເທວະ   ນັງ   ປະສັງສັນຕິ       ເປຈຈະ   ສັກເຄ  ປະໂມທະຕິ

ລູກຄົນໃດລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ໂດຍທັມໂດຍສະໝ່ຳສະເໝີ  ຊົນທັງຫລາຍກໍ່ຈະສັນລະເສີນບຸກຄົນທີ່ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ຜູ້ນັ້ນ    ເຂົາຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວຈະບັນເທີງໃນໂລກສະຫວັນ.

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: