ບົດຄວາມທັມມະ » ຮູ້ຈັກຄົບຄົນ

ຮູ້ຈັກຄົບຄົນ

14 ເດືອນມີນາ 2018
316   0

ຮູ້ໜ້າບໍ່ຮູ້ໃຈ ສະນັ້ນແລ້ວຈະຄົບຫາໃຜກໍ່ໃຫ້ເລືອກຢ່າງດີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ກັນລະຍານະມິດ  ຄື  ບຸກຄົນທີ່ເປັນມິດທີ່ດີຕໍ່ເຮົາ  ຫວັງດີປະສົງດີຕໍ່ເຮົາ    ຊ່ວຍເຫລືອເຮົາ   ຍາມຕົກທຸກໄດ້ຍາກກໍ່ບໍ່ເຄີຍຈະປະກັນ ນຳພາເຮົາໄປແຕ່ທາງທີ່ດີງາມ  ບໍ່ພາຄວາມເດືອດຮ້ອນຈິບຫາຍມາໃຫ້ກັນລະຍານະມິດ ຈະຄອຍຊື່ນຊົມເມື່ອເຮົາເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີ  ຈະຄອຍປ້ອງກັນຄຸ້ມຄອງເມື່ອມີໄພອັນຕະລາຍ

                  ເຫັນໄດ້ວ່າການທີ່ເຮົາມີກັນລະຍານະມິດໄວ້ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ຕົນເອງເປັນອະເນກອະນັນ ແລະມາເປັນກັນລະຍານະມິດຂອງຜູ້ອື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ  ພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕັດໄວ້ດັ່ງນີ້  

ສີລະທັສສະນະສັມປັນນັງ  ທັມມັຕຖັງ ສັຈຈະວາທິນັງ  ອັຕຕະໂນ  ກັມມະກຸພພານັງ ຕັງ   ຊະໂນ  ກຸຣຸເຕ  ປິຍັງ

ບຸກຄົນທີ່ກະທຳໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ເຖິງພ້ອມດ້ວຍສິນແລະທັດນະ  ປະພຶດທັມ  ມັກເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ  ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງດີ  ໃຫ້ເປັນທີ່ຮັກ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: