ຂ່າວ » ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸຄືນຂອງວັນທີ 14/03/2018 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸຄືນຂອງວັນທີ 14/03/2018 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

15 ເດືອນມີນາ 2018
336   0

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸຄືນຂອງວັນທີ 14/03/2018
ເຮັດໃຫ້ວັດ ບ້ານ ໂນນຄູ້ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນະະເຂດ ເສຍຫາຍໜັກ ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ

 

 

 

 

 

 

 

ພາບຂ່າວ: ” สีวิไล จันทะลังสี “

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: