ບົດຄວາມທັມມະ » ທຸກສິ່ງສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍໃຈ

ທຸກສິ່ງສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍໃຈ

17 ເດືອນມີນາ 2018
265   0

ທຸກສິ່ງສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍໃຈ

ມະໂນ  ປຸພພັງຄະມາ ທັມມາ            ມະໂນເສດທາ  ມະໂນມະຍາ

ມະນະສາ  ເຈ  ປະທຸດເຣນະ            ພາສະຕິ  ວາ  ກະໂຣຕິ   ວາ

ທັມທັງຫລາຍມີໃຈເປັນຫົວຫນ້າ   ມີໃຈສຳຄັນທີ່ສຸດ   ສຳເລັດດ້ວຍໃຈ   ຫາກຜູ້ໃດມີໃຈຖືກໂທດປະທຸດສະຮ້າຍແລ້ວ  ຈະເວົ້້າຈະທຳກໍ່ຕາມ  ຄວາມທຸກຍ່ອມຕິດຕາມເຂົາໄປ  ເຫມືອນລໍ້ກຽນທີ່ມຸນຕາມຮອຍຕີນງົວ  ສັນນັ້ນ

        ດັ່ງທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອຍໆວ່າ ຈິດຄືນາຍ   ກາຍຄືບ່າວ   ນັ້ນໝາຍເຖິງ  ເຮົາຈະເວົ້າຈະເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມ  ຄວາມນຶກຄິດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸ້ມຂອງຈິດນັ້ນຈະຄອຍຄວບຄຸ້ມພຶດຕິກຳຂອງເຮົາທຸກຢ່າງ  ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນີ້ຢ່າງນັ້ນ   ຕ້ອງກິນສິ່ງນີ້   ຕ້ອງໄປທາງນີ້  ສິ່ງທີ່ເຮົາສະແດງອອກມາທາງຮ່າງກາຍ  ທາງວາຈາ  ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລ້ວນມີຈິດບົງການເປັນໂຕການໃຫຍ່ທັງນັ້້ນ

ສະນັ້ນ ການທີ່ເຮົາຈະເຝິກຕົນໃຫ້ເປັນຄົນດີ  ປະພືດດີໄດ້ນັ້ນ ເຮົາກໍ່ຄວນເລີ່ມຈາກການເຝິກຈິດກ່ອນ  ເປັນອັນດັບທຳອິດ  ເຝິກຈິດໃຫ້ໄດ້ລະລຶກຮູ້ວ່າສີ່ງທີ່ຄວນ ບໍ່ຄວນ  ເຝິກໃຫ້ຈິດໄດ້ເປັນບຸນ  ເປັນກຸສົນ  ມີສິນທັມ  ເມື່ອຈິດເຮົາຮັບຮູ້ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ  ກໍ່ຈະເກີດການຈົດຈຳ  ແລະຖືກຖ່າຍທອດອອກມາທາງການກະທຳ  ການເວົ້າທີ່ດີນັ້ນເອງ.

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ:

https://www.youtube.com/Dhammadhammo ທັມມະທັມໂມ

https://www.facebook.com/ທັມມະທັມໂມ Dhammadhammo

https://www.dhammadhammo.com