ບົດຄວາມທັມມະ » ປະຫວັດບຸນສົງການ ປີໃຫມ່ລາວ ຮີດທີ 5 ບຸນສົງນ້ຳ

ປະຫວັດບຸນສົງການ ປີໃຫມ່ລາວ ຮີດທີ 5 ບຸນສົງນ້ຳ

23 ເດືອນມີນາ 2018
1140   0

ຮີດທີ 5 ບຸນສົງນ້ຳ

ເມື່ອເຖິງຣະດູເດືອນ 5 ເຮັດບຸນສົງນໍ້າ : ການຫົດນໍ້າພຣະພຸດທະຮູບ ພຣະສົງ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເອີ້ນວ່າ: ສົງນໍ້າ ການເຮັດບຸນມີການໃຫ້ທານເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວແກ່ການສົງນໍ້າ ເອີ້ນວ່າ ບຸນສົງນໍ້າ ອີກໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຕຣຸສສົງກາຣນຕ໌ ຕຣຸສ ຄື ສິ້ນສົງກາຣນຕ໌ ຄື ການເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ແກ່ວັນທີ່ພຣະອາທິດ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກລະດູໜາວ ກ້າວຂື້ນໄປສູ່ລະດູຮ້ອນ ໃນລະຍະນີ້ເອີ້ນວ່າ: ຕຣຸສສົງກາຣນຕ໌ ກຳໜົດເອົາວັນຂື້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 5 ເພາະມີກຳໜົດເຮັດໃນເດືອນ 5 ຈຶ່ງມີຊື່ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ບຸນເດືອນຫ້າ

ມູນເຫດແຫ່ງການເຮັດ: ເມື່ອລະດູເດືອນເຄື່ອນມາເຖິງເດືອນຫ້າ ອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ການອາບນ້ຳຊຳຮະຮ່າງກາຍ ເປັນອຸບາຍວິທີແກ້ຮ້ອນຜ່ອນຄາຍເປັນເຢັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສຸຂກາຍສະບາຍໃຈ ມີເລື່ອງໜຶ່ງທ່ານກ່າວໄວ້ວ່າ : “ ເມື່ອຕົ້ນພັດທະກັບ ມີເສດຖີຄົນໜຶ່ງ ມີຊັບມາກມາຍແຕ່ບໍ່ມີລູກ ວັນໜຶ່ງນັກເລງສຸຣາເຂົ້າໄປໃນບ້ານຂອງເສດຖີ ແລ້ວດ່າເສດຖີວ່າທ່ານມີເງິນຄຳແຕ່ບໍ່ມີລູກ ຊີວິດທ່ານບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ທ່ານຕາຍໄປກໍ່ມີຄົນສືບຕະກຸນ ຊັບສິນທ່ານກໍ່ສູນເປົ່າ “ ດ່າແລ້ວນັກເລງສຸຣາກໍໜີໄປ ເສດຖີຄິດຄຳໜຶ່ງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງນັກເລງສຸຣາ ກໍເຫັນວ່າແມ່ນແທ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດເຄື່ອງໄປບ່ວງສວງພຣະອາທິດ ແລະ ພຣະຈັນ ເພື່ອຂໍລູກ ເວລາລ່ວງເລີຍມາສາມປີກໍຍັງບໍ່ໄດ້ລູກ ຈຶ່ງໄປຂໍລຸກກັບຕົ້ນໄຊອີກ ຕົ້ນໄຊມີຄວາມກະຣຸນາໄດ້ໄປຂໍບຸດນຳພຣະອິນ ພະອິນກໍໃຫ້ທັມມະບານກຸມານມາເກີດໃນທ້ອງພັນລະຍາເສດຖີ ເມື່ອທັມມະບານປະສູດແລ້ວ ຈຶ່ງປຸກຜາສາດຂື້ນໃຫ້ກຸມານຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄຊຮິມຝັ່ງແມ່ນ້ຳນັ້ນ ຄັ້ນກຸມານຈະເລີນໄວຂື້ນມາກໍຮູ້ພາສານົກແລ້ວຮຽນຈົບໄຕຣເພດເມື່ອອາຍຸໄດ້ 8 ປີ ແລະ ໄດ້ເປັນອາຈານສອນມຸງຄຸນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄົນຊາວຊົມພູທະວີບທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງຂະນະນັ້ນໂລກທັງຫຼາຍນັບຖືທ້າວມະຫາພຣົມ ແລະ ກະບິລະພຣົມອົງໜຶ່ງ ໄດ້ສອນໜັງສືມຸງຄຸນກາຣແກ່ຄົນທັງປວງ.

ເມື່ອກະບິລະພຣົມ(ຮູ້) ແຈ້ງເຫດທີ່ທັມມະບານກຸມານເປັນຜູ້ມີຊື່ສຽງ ເປັນທີ່ນັບຖືຂອງຄົນຊາວໂລກທັງຫຼາຍ ຈຶ່ງລົງມາຖາມບັນຫາກັບທັມມະບານກຸມານ 3 ຂໍ້ ຄວາມວ່າ

 1. ເວລາເຊົ້າ ສິຣິຄືຣາສີຢູ່ບ່ອນໃດ.?
 2. ເວລາທ່ຽງ ສິຣິຄືຣາສີຢູ່ບ່ອນໃດ.?
 3. ເວລາຄ່ຳ ສິຣິຄືຣາສີຢູ່ບ່ອນໃດ.?

ແລະສັນຍາວ່າ ຖ້າທ່ານແກ້ບັນຫາ 3 ຂໍ້ນີ້ໄດ້ ເຮົາຈະຕັດສີສະເຮົາບູຊາທ່ານ ຖ້າທ່ານແກ້ບໍ່ໄດ້ເຮົາຈະຕັດສີສະທ່ານເສຍ ທັມມະບານກຸມານຮັບສັນຍາ ແຕ່ພັດແກ້ບັນຫາອອກໄປ 7 ວັນ ກະບິລະພຣົມ ກໍກັບໄປຍັງພຣົມມະໂລກ.

        ສ່ວນທັມມະບານກຸມານ ພິຈາຣະນາບັນຫານັ້ນລ່ວງໄປໄດ້ 6 ວັນແລ້ວ ຍັງບໍ່ເຫັນອຸບາຍທີ່ຈະແກ້ບັນຫາໄດ້ຈຶ່ງຄິດວ່າ ຮູ່ງເຊົ້ານີ້ແລ້ວໜໍ ເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍດ້ວຍອາຍາຂອງທ້າວກະບິລະພຣົມ  ເຮົາບໍ່ຕ້ງການຕາຍ ຈຳຕ້ອງໜີໄປລີ້ຊ້ອນຕົນເສຍດີກວ່າ ຄິດແລ້ວລົງຈາກຜາສາດທ່ຽວໄປນອນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນຕານ 2 ຕົ້ນ ຊຶ່ງມີນົກອິນຊີ 2 ໂຕ ຜົວເມຍເຮັດຮັງຢູ່ເທິງຕົ້ນຕານນັ້ນ.

        ຂະນະທີ່ທັມມະບານກຸມານນອນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນຕານນັ້ນ ໄດ້ຍິນສຽງນາງນົກອິນຊີ ຖາມຜົວວ່າ ຮຸ່ງເຊົ້ານີ້ຈະໄປຫາອາຫານທີ່ໃດ ນົກອິນຊີຜູ້ຜົວຕອບວ່າ ຮຸ່ງເຊົ້ານີ້ຄົບ 7 ວັນທີ່ທ້າວກະບິລະພຣົມ ຖາມບັນຫາແກ່ທັມມະບານກຸມານ ແຕ່ທັມມະບານກຸມານແກ້ບໍ່ໄດ້ ທ້າວກະບິລະພຣົມຈະຕັດສີສະເສຍຕາມສັນຍາ ເຮົາທັງ 2 ຈະໄດ້ກິນຊີ້ນມະນຸດ ຄື ທັມມະບານກຸມານນັ້ນເປັນອາຫານ ນາງນົກອິນຊີຖາມວ່າທ່ານຮູ້ບັນຫາຫຼືບໍ່? ຜູ້ຜົວ ຕອບວ່າ ຮູ້ແລ້ວກໍເລົ່າໃຫ້ນາງເມຍຟັງ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບວ່າ:

 1. ເວລາເຊົ້າຣາສີຢູ່ທີ່ໜ້າ ຄົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງເອົານ້ຳລ້າງໜ້າ
 2. ເວລາທ່ຽງຣາສີຢູ່ທີ່ເອິກ ຄົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງເອົານ້ຳ ແລະ ແປງນ້ຳຫອມລູບໄລ້ທາທີ່ໜ້າເອິກ.
 3. ເວລາຄ່ຳຣາສີຢູ່ທີ່ຕີນ ຄົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງເອົານ້ຳລ້າງຕີນ.

ທັມມະບານກຸມານນອນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ໄດ້ຍິນການສົນທະນາຂອງນົກອິນຊີທັງ 2 ກໍຈື່ຈຳໄດ້ ຈຶ່ງມີຄວາມໂສມະນັດປິຕິຍິນດີທີ່ສຸດ ແລ້ວຈຶ່ງກັບສູ່ຜາສາດຂອງຕົນ ຄັ້ນເຖິງວາຣະເປັນຄຳຣົບ 7 ວັນຕາມສັນຍາ ທ້າວກະບິລະພຣົມກໍລົງມາຖາມບັນຫາທັງ 3 ຂໍ້ ຕາມທີ່ໄດ້ຟັງມາຈາກນົກອິນຊີນັ້ນ ທ້າວກະບິລະພຣົມ ຍອມຮັບວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍອມປາຣະໄຊແກ່ທ້າວທັມມະບານກຸມານ ແລະ ຈຳຕ້ອງຕັດສີສະຂອງຕົນບູຊາຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້ ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະຕັດສີສະ ໄດ້ຕັດເອີ້ນທິດາທັງ 7 ອັນເປັນບາດບໍຣິຈາຣິກາຂອງພຣະອິນ ຄື:

 1. ນາງ ທຸງສະເທວະ
 2. ນາງ ໂຄຣາຄະເທວີ
 3. ນາງ ຣາກຂະສະເທວີ
 4. ນາງ ມົນດາເທວີ
 5. ນາງ ກິຣິນີເທວີ
 6. ນາງ ກິມິທາເທວີ
 7. ນາງ ມະໂຫທະຣະເທວີ

ວັນໂລກສົມມຸດວ່າເປັນອົງມະຫາສົງກຣານຕ໌ ກັບທັງເທພບັນສັດມາພ້ອມກັນ ແລ້ວຈຶ່ງບອກເລື່ອງລາວໃຫ້ຊາບ ແລະ ຕັດ(ບອກ)ວ່າ ພຣະສຽນຂອງເຮົານີ້ ຖ້າຕັ້ງໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນກໍຈະເກີດໄຟໄໝ້ໄປທົ່ວໂລກະທາດ ຖ້າຈະໂຍນຂື້ນໄປເທິງອາກາດຝົນກໍຈະແລ້ງ ເຈົ້າທັງ 7 ຈົ່ງເອົາພານມາຮອງຮັບສຽນ ຂອງບິດາໄວ້ເຖີ້ນ ຄັນແລ້ວທ້າວກະບິລພຣົມ ກໍຕັດພຣະສຽນທີ່ພຣະສໍໃສ່ພານແວ່ນຟ້າ ສົ່ງໃຫ້ນາງ ທຸງສະເທວີ ທິດາອົງໃຫຍ່ໃນຂະນະນັ້ນ ໂລກະທາດກໍເກີດໂກລະຫົນ ອົນລະເວງຍິ່ງໜັກ.

ເມື່ອນາງທຸງສະເທວີມະຫາສົງກຣານຕ໌ ເອົາພານມາຮອງຮັບເອົາພຣະສຽນຂອງທ້າວກະບິລະພຣົມແລ້ວ ກໍໃຫ້ເທພບັນສັດແຫ່ປະທັກສິນວຽນອ້ອມເຂົາພຣະສຸເມຣຸຣາຊ 60 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງເຊີນເຂົ້າປະດິດສະຖານໄວ້ໃນມົນດົບ ທີ່ຖ້ຳຄັນທະທຸລີເຂົາໄກລາດ ກະທຳບູຊາດ້ວຍເຄື່ອງທິບຕ່າງໆ ພຣະວິສະນຸກັມເທພບຸດ ກໍ່ນິຣະມິດໂລງແກ້ວ ອັນແລ້ວໄປດ້ວຍແກ້ວ 7 ປະການ ຊື່ ພັຄວະດີ ໃຫ້ເທພະທິດາ ແລະ ນາງຟ້າແລ້ວ ເທພະຍະດາທັງຫຼາຍກໍ່ນຳມາຊຶ່ງເຖົາສະມຸນາຕລົງນ້ຳໃນສະອະໂນດາດ 7 ຄັ້ງ ແລ້ວແຈກກັນສັງເວີຍທົ່ວທຸກໆພຣະອົງ ຄັ້ນໄດ້ວາຣະກຳໜົດຄົບ 365 ວັນ ໂລກສົມມຸດວ່າປີໜຶ່ງເປັນວັນສົງກຣານຕ໌ ນາງເທພະທິດາທັງ 7 ກໍ່ຊົງເທພພາຫະນະຕ່າງໆ ຜັດປ່ຽນຜຽນກັນມາເຊີນພຣະສຽນຂອງກະບິລະພຣົມອອກແຫ່ ພ້ອມດ້ວຍເທພບັນສັດແສນໂກດ ປະທັກສິນວຽນອ້ອມເຂົາພຣະສຸເມຣຸຣາຊບັນພົດທຸກໆປີ ແລ້ວແຫ່ກັບໄປຍັງເທວະໂລກ…

ຂໍ້ມູລ: ມໍຣະດົກວັດທະນະທັມລາວລ້ານຊ້າງ (ໜ້າທີ 200)

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: