ຂ່າວ » ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແພັດ ເພັດດາວອນ (ຄວາມກະຕັນຍູ ເປັນເຫດແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ)

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແພັດ ເພັດດາວອນ (ຄວາມກະຕັນຍູ ເປັນເຫດແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ)

24 ເດືອນເມສາ 2018
365   0

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ

ນາງ ແພັດ ເພັດດາວອນ (ແຊມສຶກວັນດວນເພງ)

ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະຍັງເປັນການສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດຊາດຂອງຕົນອີກດ້ວຍ

ຄວາມກະຕັນຍູ ເປັນທີ່ມາຂອງຄວາມສຳເລັດ

ແລະຍັງໄດ້ຮັບພອນທີ່ດີດີຈາແມ່

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: